Jsem

Kdybych měla popsat, co mě přivedlo k založení těchto stránek a k roli, v jaké na nich vystupuji, pak bych řekla, že to byla autonomní sebeiniciace do vnitřního světa skrz kataklyzmické zkušenosti a extremní události. Mystik je ten, kdo naslouchá vedení z nitra. Hledá integritu především sám se sebou. Vše je mezi ním a Bohem.

Cesta po které každý z nás jdeme se liší, má však stejný cíl – návrat domů. Pojďme tím směrem kráčet spolu.

 

leceni rukama, energie, vedma

Také jsem absolvovala spoustu sebepoznávacích seminářů a retreatů v ČR a v zahraničí, zvláště s Ianem Watsonem, jež byl mou první a dlouhodobou inspirací, co se týče autentického poznání a sebevyjádření.

Tyto a další zkušenosti mě vlastně celou dobu vedly k tomu, najít si vlastní cestu a stát se tak vlastní autoritou na mé zdraví a život. Díky tomu všemu jsem došla hlubokého poznání, jak to všechno funguje a to je to, co chci předávat dál – učení (i když je to spíš odnaučování) naslouchání vnitřní autoritě.

Zásadní zlom nastal při eklipse Venuše v roce 2012, kdy jsem se chtě nechtě tváří v tvář střetla se svou Duší a vzpomněla si na své minulé (a budoucí) životy jako kněžka (ztělesnění božství) a léčitelka, což mělo přímý dopad na úpravu mé životní trajektorie. Trvalo mi rok, než jsem si ujasnila, že jsem se nezbláznila, že mým posláním opravdu je léčit a učit, a navracet lidem sílu víry v Sebe, a to hlavně tím, že půjdu příkladem. Tato integrace bude pokračovat po zbytek mého života.Bohyne v zene

Od té doby se zabývám též evoluční astrologií, jež mému racionálnímu mozku pomohla potvrdit, že tyto mé vize jsou opravdu vzpomínky na jiné časy. Následovalo několik dalších, větších i menších spontáních mystických šamanských zážitků. Nicméně napojení ke Zdroji máme dáno všichni a otázka otevřenosti tomuto vnitřnímu vedení nemusí být vykoupena utrpením. Jde jen o to vědět ¨jakým směrem se dívat¨.tantra, prace s vedomym dotekem, ztelesneni, uvedomeni, probuzeni

Pak přišla na řadu Tantra a práce s vědomým dotekem a tak jsem začala pod jejím vedením experimentovat a experimentuji dodnes. Ono to ani jinak nejde. Život je jeden velký experiment, a když si člověk rozpomene, na tu moudrost, která to tu všechno řídí, a kterou už máme všichni dánu v sobě, pak ta lidská pravidla a hry ztrácejí na důležitosti.
Jde o to přestat se bát strachu a dát si to povolení, které vám nikdo jiný dát nemůže.

Žádná pravidla neexistují! Jsme naprosto svobodni tvořit cokoli si přejeme. Jediným limitem je myšlenka, které sami věříme. A nejlepší na tom je, že je to pořád jen myšlenka, která sama pomine, když ji necháme.

Provozuji a nabízím především duševní poradenství – průvodcovství na šamanský způsob. To znamená, že Vás při setkání bezpečně provedu cestou intuice tak jak to Duch/Bůh/Universum/Energie ve vytvořeném prostoru žádá a použiji prostředky v danou situaci vhodné, tak jak mě ruce a mysl povedou.
Za své hlavní pověření považuji nekompromisní sebeiniciaci a celoživotní nelehké okolnosti, čímž mě provedla má Duše, tak abych se dobře obeznámila se vším, co taková cesta za autentickým životem v harmonii sám se sebou obnáší a sama si pro sebe našla řešení. Toto navrácení moci nad svým životem se snažím předávat dál.

Romana Anna Nova

Má životní filosofie

Art credit:
Img 1 – Mihoko Ogaki – Milky Ways
Img 2 – Kiyo Murakami

Pokud se líbilo, sdílejte prosím!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Google+
Google+
Print this page
Print

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *